Szukaj Zadzwoń
  • Zadzwoń

    Rejestracja!
    Terapia płatna i refundowana przez NFZ

    tel. +48 75 7174722

    poniedziałek-sobota

Narkomania leczenie

Narkotyk to związek chemiczny bądź mieszanina związków chemicznych, nie stosowana w celach zdrowotnych, oddziałująca psychoaktywnie: odurzająco, halucynogennie lub pobudzająco. W takim ujęciu narkotykami są też nikotyna i alkohol. Najczęściej jednak narkomania jest używana w węższym ujęciu, w którym problemem jest uzależnienie od środków popularnie nazywanych narkotykami, pozostających poza oficjalnym obiegiem lub dopalaczami, które jako środki kolekcjonerskie lub nawozy funkcjonują w obiegu.

Wśród najpopularniejszych obecnie narkotyków w Polsce znajdują się marihuana, haszysz, heroina, amfetamina, metamfetaminy (w tym piko i ecstazy), kokaina, kleje i rozpuszczalniki, grzyby halucynogenne, mefedron i pochodne piperazyny. Poza wymienionymi jest jeszcze wiele innych narkotyków, w tym leki. Mówimy o dwóch aspektach uzależnienia: uzależnieniu psychicznym i fizycznym. Niektóre środki uzależniają silniej psychicznie, np. marihuana, amfetamina i kokaina, inne równie silnie fizycznie, np. heroina i alkohol.

W dyskusji o narkotykach często rozróżnia się narkotyki słabsze od silniejszych. Jednak w praktyce nie przekłada się to wydzielenie bezpiecznych narkotyków. Wiele osób nie uznaje możliwości uzależnienia od marihuany, twierdząc, że to bezpieczny narkotyk. Jednakże nierzadko zdarzają się pacjenci silnie od niej uzależnieni i ponoszący z tego tytułu poważne konsekwencje, jak np. ‘zespół amotywacyjny’ charakteryzujący się poczuciem utraty sensu, wartości i motywacji, co skutkuje przerywaniem szkoły, kłopotami w pracy, traceniem więzi rodzinnych, myślami i próbami samobójczymi.

Każdy z narkotyków ma zdolność do wytwarzania pewnych stanów emocjonalnych i fizycznych, które ustępują wraz z końcem działania środka i przechodzą w stan przeciwny. Tak więc odstawienie środków uspokajających rozdrażnia i wzbudza niepokój, odstawienie środków pobudzających powoduje senność, apatię, przygnębienie, odstawienie środków „kolorujących świat” powoduje jeszcze większą bezbarwność życia. Nieznośność tego stanu powoduje powrót do używania.

Objawy

Objawy uzależnienia (nie muszą wystąpić wszystkie, by mówić o uzależnieniu!):

Ze względu na specyfikę problemu uzależnienia, najczęściej problem widoczny jest dla osób z otoczenia szybciej, niż dla osoby, której dotyczy. Niezatrzymana i nieleczona narkomania powoduje degradację społeczną i fizyczną aż do śmierci.

Nasi partnerzy

http://paulahall.co.uk/ Karkonoski Park NFZ SASH

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie prowadzony jest przez podmiot leczniczy - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień "Radzimowice" Społka z o.o. z siedzibą ul. Dolna 4, 58-580 Szklarska Poręba, KRS 0000234605 NIP 694-15-64-181; REGON 390769238; Kapitał Spółki 50 000 zł;