Szukaj Zadzwoń
 • Zadzwoń

  Rejestracja: terapia płatna i refundowana przez NFZ

  mgr Paweł Mazur
  tel. 75/717-47-22
  (poniedziałek, środa, piątek)
  kom. 607-431-202
  (poniedziałek – piątek w godz. 9-17)

  Dodatkowy kontakt w sprawie terapii płatnej:
  mgr Daniel Smogulecki
  tel. 731-104-969

Ośrodek Uzależnień tworzy kompetentny zespół, który czerpie radość z pomagania, pamiętając o szacunku dla każdego potrzebującego.

Anita Barczak

Anita Barczak

Jestem certyfikowanym nauczycielem pracy z ciałem metodą Feldenkraisa. Ukończyłam czteroletnią Szkołę Metody Feldenkraisa Levico-Milano we Włoszech. Certyfikat zdobyłam w 2011 r. Uczyłam się od wybitnych i doświadczonych trenerów, m.in. Frank Wildman, Mara Fusero, Karl Winesburg, Steven Rosenholds, GarettNewell, Ruty Bar i Ned Dwell. Ukończyłam szkolenia Pauli Hall “Seksoholizm.Zrozumieć.Pomóc”. Swoje zainteresowania kieruję w stronę psychosomatyki i pracy z ciałem wspierającej proces psychoterapeutyczny.

Daniel Smogulecki

mgr

Daniel Smogulecki

W „Radzimowicach” pracuje jako terapeuta oraz pełnie funkcje kierownika ds. rozwoju Ośrodka. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Jestem mgr pedagogiki, specjalizacja Poradnictwo Rodzinne i Małżeńskie z Terapią. Uczestniczyłem m.in w następujących szkoleniach i warsztatach: Zetknięcie z traumą: Terapia traumy metodą Somatic Experiencing i ustawienia rodzin (prowadzone przez Hedy Leitner-Diehl); Integratywna Systemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych, EMDR Level 1,2, One Brain poziom 1.W 2013 roku organizowałem szkolenie Pauli Hall “Seksoholizm.Zrozumieć.Pomóc”. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

Dariusz Bełdowski

mgr

Dariusz Bełdowski

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie uzyskania certyfikatu. Od ok. 25 lat szkolę się w obszarze pomocy psychologicznej oraz pracuję z osobami znajdującymi się w kryzysie, uzależnionymi i ich rodzinami.
W 2002 r. odbyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej. Wcześniej ukończyłem Studium Readaptacji Społecznej w Warszawie ( 1996 r. ) oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie ( 1997 r. ). W latach 2004 r. – 2006 r. odbyłem Studia Podyplomowe z zakresu terapii uzależnień na Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu ( certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień – nr SP/0094/2006 ). Od 2008 r. do 2012 r. szkoliłem się na kursie psychoterapii psychodynamicznej organizowanym przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatry Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W 2014 r. ukończyłem w Poznaniu – Szkołę dla terapeutów, obejmującą szkolenie we wszystkich, liczących się nurtach psychoterapii. Ponadto brałem udział w wielu szkoleniach z obszaru terapii uzależnień behawioralnych (hazard, seksoholizm, uzależnienie od komputera) oraz dialogu motywującego. Jestem realizatorem programu Candis dla użytkowników marihuany oraz Fred goes Net dla zagrożonej młodzieży.

Ciekawość ludzi i świata daje mi energię do pracy w obszarze pomagania i autentycznego spotkania z drugim człowiekiem. Bardzo doceniam też możliwość towarzyszenia drugiej osobie w „wychodzeniu z jej problemów” oraz w rozwoju osobistym.
Prywatnie jestem w związku małżeńskim i ojcem 3 dorosłych dzieci. Lubię przyrodę i zwierzęta. Mam psa i 2 koty.
W czasie wolnym staram się aktywnie spędzać czas: bieganie, rower, narty. Lubię podróże ( głównie rowerowe z sakwami) oraz góry. Pasjonuje mnie poznawanie innych ludzi i kultur.

Ewa Bączkowska

mgr

Ewa Bączkowska

Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą. Jako psycholog pracuję od 2008 roku, od 2013 roku prowadzę samodzielną praktykę psychoterapeutyczną. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Centrum CBT EDU w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTPPB), Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU). Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii, pomocy i diagnozy psychologicznej, między innymi: „Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc” prowadzone przez Paulę Hall, organizowane przez Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień Radzimowice, kurs specjalistyczny ART (Instytut AMITY), ogólnopolskie konferencje „Pomoc dzieciom– ofiarom przestępstw” (FDDS), kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży (Centrum CBT EDU), warsztat „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice” (FDDS), „Doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Psychoterapie prowadzę w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej, korzystam również z dorobku innych podejść terapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora – dydaktyka PTPPB oraz superwizora psychoterapii uzależnień.

dr Maciej Wojtyła

lekarz psychiatra

dr Maciej Wojtyła

Psychiatria wciągnęła mnie ponad 20 lat temu. Jestem absolwentem AM we Wrocławiu.  Pracę zaczynałem w Wojewówdzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, przechodząc tam wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od młodszego asystenta, po ordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego oraz oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych. Uzyskałem II stopień specjalizacji z psychiatrii. W ośrodku leczenia uzależnień Radzimowice pracuję od początku jego działalności. Współtworzyłem ten ośrodek pod kierownictwem Piotra Barczaka. Prócz pracy w ośrodku prowadzę specjalistyczne gabinety psychiatryczne w Jeleniej Górze i Głogowie, zajmując się całym spektrum zaburzeń psychicznych. Zainteresowania pozazawodowe: podróże, fotografia, narty, muzyka rockowa, klasyczna, motoryzacja.

Milena Gwiżdż

mgr

Milena Gwiżdż

Pracuję w ośrodku od 2012 roku. Jestem w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii w Katowicach. W czerwcu 2014 ukończyłam Studium Terapii Uzależnień przy IPZ PTP w Warszawie. Brałam udział w szkoleniu “Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc” prowadzone przez Paule Hall. Ukończyłam również szkolenie psychoterapii uzależnień behawioralnych organizowane przez IPZ. Bardzo cenię swoją pracę, daje mi ona dużą satysfakcję i możliwość rozwoju. Jestem szczęśliwą żoną, od ponad roku mamą Antosia. Lubię swoje życie.

Michał Popiołek

mgr

Michał Popiołek

Jestem terapeutą uzależnień w procesie certyfikacji przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W czerwcu 2018 roku ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie jestem w trakcie uzupełniających studiów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. W 2004 roku ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Osobiste zainteresowania terapeutyczne kieruję w stronę terapii różnorodnych uzależnień, ale również szeroko rozumianej terapii traumy. W 2011 roku uczestniczyłem w jednym z pierwszych w Polsce warsztatów metody TRE z twórcą metody Davidem Berceli. Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. W pracy z pacjentem uzależnionym przyświeca mi dewiza wyrażona w wierszu Czesława Miłosza (o istnieniu tego wiersza dowiedziałem się zresztą od Piotra Barczaka), mówiąca o tym, że: “przeszłość nie jest zamknięta lecz otrzymuje sens nadany jej przez nasze późniejsze czyny”…

Monika Wójtowicz

mgr

Monika Wójtowicz

Monika Wójtowicz – pedagog, profilaktyk i psychoterapeuta Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnień w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii. Ukończone specjalistyczne szkolenie dot. Uzależnień Behawioralnych, studia doktoranckie na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, otwarty przewód doktorski, liczne kursy i szkolenia dot. tematyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – min. szkolenie uprawniające do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie wg Modelu Duluth oraz z zakresu pomocy osobom doświadczającym przemocy – w tym praca z dzieckiem krzywdzonym i molestowanym seksualnie. Od 2000 roku zatrudniona w Dziale Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej MOPS. Realizatorka autorskiego programu dla rodziców „Niełatwo być rodzicem” oraz rekomendowanego programu wczesnej interwencji dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi „Fred goes Net” Uczestniczka wielu Konferencji oraz Projektów Międzynarodowych.

Zakochana w życiu, swojej rodzinie i przyjaciołach. Akceptująca człowieka z jego historią, doświadczeniem i własną wizją na przyszłość. Ulubiona myśl która towarzyszy mi każdego dnia to – Każdy w życiu ma inaczej.

Magdalena Saniewska

Magdalena Saniewska

Od 10 lat pracuję z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Jestem Pedagogiem Społecznym. Zdobyłam również tytuł Pedagoga Resocjalizacji i Socjoterapii. Posiadam Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień w procesie. Doświadczenie zdobywałam pracując w Centrum Terapii Uzależnień w Legnicy. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą uzależnioną. Zdobyłam je pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, na Oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży. Pracuję również w w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Lubinie oraz od kilku lat współpracuje z MOPS w Lubinie – prowadzę grupy dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W szczęśliwym związku, mama dwójki dorosłych dzieci, przyjaciółka. Mam dwa koty i psa. Uwielbiam podróże, kino. Odpoczywam w kontakcie z przyrodą, przy dobrej książce, a bez muzyki i koncertów nie potrafię żyć…

Natalia Smogulecka

mgr

Natalia Smogulecka

Jestem certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Ukończyłam również w Anglii szkolenie PCSA (Professional Certificate in Sex Addiction) w zakresie terapii seksoholizmu akredytowane przez ATSAC, a także Integratywną Systemową Psychoterapię Zaburzeń Lękowych. Terapii uzależnienia od seksu uczyłam się od Thaddeusa Bircharda, Paulii Hall, Nicka Turnera. W 2013 roku organizowałam szkolenie Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc. (Paula Hall). Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, a także do brytyjskiego Association for the Treatment of Sexual Addiction and Compulsivity.

Paweł Mazur

mgr

Paweł Mazur

Dyrektor Administracyjny. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Zielonej Górze kierunek zarządzanie i marketing ( 2000r). Wraz z Piotrem  Barczakiem i Sławomirem Miakinikiem współtworzyłem to miejsce i pracuję w  nim od początku. W ośrodku pełnię obowiązki administratora. Jestem również  w zarządzie spółki prowadzącej ośrodek gdzie pełnię funkcję wiceprezesa.  Jestem szczęśliwie żonaty od ponad 20lat. Mam dwie wspaniałe  córki. Grywam w piłkę nożną ,jeżdżę rowerem ,lubię  pracować i wypoczywać w swoim ogrodzie.

Paweł Sikora

dr

Paweł Sikora

Od 2006 roku pracuję w „Radzimowicach”. Jestem dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Ukończyłem liczne szkolenia, m. in. w zakresie terapii par (Instytut Psychologii Zdrowia), terapii reparatywnej (Joseph Nicolosi), Treningu Zastępowania Agresji (Andrzej Kołodziejczyk). Uzyskałem certyfikat psychoterapeuty Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Ukończyłem szkolenie Pauli Hall „Seksoholizm. Zrozumieć. Pomóc.” Wzbogaciłem swój warsztat pracy terapeutycznej o obszar pracy z ciałem, zdobywając tytuł certyfikowanego TRE® Providera, wśród moich nauczycieli był m.in. twórca metody David Berceli. Skończyłem szkolenie z Dialogu Motywującego, będąc także asystentem na warsztatach Toma Bartha. W Ośrodku pełnię funkcje psychoterapeuty i kierownika merytorycznego. Pracuję jako wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez CEDR. Superwizuję swoją pracę u Andrzeja Słowikowskiego. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. W Ośrodku pełnie obowiązki Kierownika Merytorycznego. Mąż, ojciec trzech synów, uprawiam wschodnie sztuki walki, pasjonuję się muzyką.

Agata Kapusta

pielęgniarka

Agata Kapusta

Od 29 lat jestem dyplomowaną pielęgniarką, posiadam tytuł zawodowy Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego. Od 18 lat pracuję z chorymi na oddziale pulmonologicznym. Z ośrodkiem współpracuję od 2 lat, zajmuję się dolegliwościami doraźnymi i dbam o właściwą farmakoterapię. Prywatnie szczęśliwa żona, mama dwóch synów i teściowa.

Urszula Stańko-Osuch

dr

Urszula Stańko-Osuch

Lekarz ogólny

Nasi partnerzy

http://paulahall.co.uk/ Karkonoski Park NFZ SASH

Nasze projekty

Seksoholizm Męska droga

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie prowadzony jest przez podmiot leczniczy - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień "Radzimowice" Społka z o.o. z siedzibą 59-500 Złotoryja ul.Garbarska6/4 KRS 0000234605 NIP 694-15-64-181; REGON 390769238; Kapitał Spółki 50 000 zł;