Potwierdzenie terapii

Potwierdzenie gotowości do terapii.