Szukaj Zadzwoń
  • Zadzwoń

    Rejestracja!
    Terapia płatna i refundowana przez NFZ

    tel. +48 75 7174722

    poniedziałek-sobota

Jestem specjalistą psychiatrą z dużym i zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym wyniesionym z pracy różnych ośrodkach psychiatrycznych Dolnego Śląska.
W przebiegu mojej wcześniejszej aktywności zawodowej pracowałem ośrodkach medycznych, w których prowadzona była zintegrowane, całościowe leczenia psychiatryczne, między innymi w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu oraz w Szpitalu Powiatowym w Miliczu na Oddziale Psychiatrycznym Żeńskim (jako specjalista psychiatra i ordynator oddziału).

W Ośrodku Badawczo–Naukowo–Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie prowadziłem diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów senioralnych z zaburzeniami psychicznymi (w szczególności z zaburzeniami otępiennymi). Mam też istotne doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi w związku z nadużywaniem (lub uzależnieniem) od substancji psychoaktywnych.

Odbyłem wiele szkoleń zawodowych, w tym czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii psychodynamicznej realizowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowane przez Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzę diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych. Prowadzę również konsultacje osób z podejrzeniem zespołu uzależnienia oraz zespołu współuzależnienia (zarówno od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych) celem oceny wskazań co do ich leczenia farmakologicznego oraz podjęcia dalszej terapii psychologicznej.

Jestem czynnym członkiem towarzystw zawodowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Pracuję pod stałą superwizją, czynnie uczestniczę też w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Nasi partnerzy

http://paulahall.co.uk/ Karkonoski Park NFZ SASH

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie prowadzony jest przez podmiot leczniczy - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień "Radzimowice" Społka z o.o. z siedzibą ul. Dolna 4, 58-580 Szklarska Poręba, KRS 0000234605 NIP 694-15-64-181; REGON 390769238; Kapitał Spółki 50 000 zł;