Szukaj Zadzwoń
  • Zadzwoń

    Rejestracja!
    Terapia płatna i refundowana przez NFZ

    tel. +48 75 7174722

    poniedziałek-sobota

Programy stacjonarne zawierają w cenie koszty wyżywienia i noclegu zapewnianego przez Ośrodek .

Programy ambulatoryjne oferowane są bez noclegów , które pacjent organizuje sobie we własnym zakresie. W cenie ujęte są koszty wyżywienia , które zapewnia Ośrodek .

PROGRAMY TERAPII REALIZOWANE W OŚRODKU

1. Program Podstawowy – czas trwania 4 tygodnie – diagnoza – praca nad mechanizmami uzależnienia – opracowanie i realizacja indywidualnego planu terapii -rozpoznanie problemów leżących u podstaw uzależnienia – nauka radzenia sobie ze stresem – praca z ciałem – praca nad motywacją do trzeźwienia – plan na wyjście Razem 160 godzin terapeutycznych

2. Program pełny – sześciotygodniowy – diagnoza – praca nad mechanizmami uzależnienia – opracowanie i realizacja indywidualnego planu terapii -praca terapeutyczna nad indywidualnymi problemami bieżącymi leżącymi u podstaw uzależnienia – nauka radzenia sobie ze stresem – praca z ciałem -praca nad rozwijaniem zachowań służących zdrowieniu – praca nad motywacją do trzeźwienia – plan na wyjście Razem 240 godzin terapeutycznych

3. Program rozszerzony – 8 tygodniowy – diagnoza – uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia – opracowanie i realizacja indywidualnego planu terapii -praca terapeutyczna nad indywidualnymi problemami bieżącymi leżącymi u podstaw uzależnienia – nauka radzenia sobie ze stresem – praca z ciałem -praca nad rozwijaniem zachowań służących zdrowieniu – praca nad motywacją do trzeźwienia – praca pogłębiona w wyżej wymienionych obszarach – plan na wyjście Razem 320 godzin terapeutycznych

4. Program Kontynuacja – 2 tygodniowy – realizacja indywidualnego planu terapii -praca z nawrotami – nauka radzenia sobie z kryzysami w procesie zdrowienia – podtrzymanie motywacji do trzeźwienia -praca z ciałem Razem 80 godzin terapeutycznych

Uwaga: *Każdy z wymienionych programów jest modyfikowany w zależności od potrzeb i sytuacji pacjenta

Nasi partnerzy

http://paulahall.co.uk/ Karkonoski Park NFZ SASH

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie prowadzony jest przez podmiot leczniczy - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień "Radzimowice" Społka z o.o. z siedzibą ul. Dolna 4, 58-580 Szklarska Poręba, KRS 0000234605 NIP 694-15-64-181; REGON 390769238; Kapitał Spółki 50 000 zł;